W zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności przez: TradeSport.pl Anna Czaszyńska z siedzibą w Rzeszowie (35-233 Rzeszów), ul. Lubelska 50d, NIP: 8131511277.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- Obsługi zamówień, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ewentualnie obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b), c) oraz f) RODO.

- Rejestracji konta Klienta, w przypadku wyrażenia takiej woli, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

Administratorem danych jest TradeSport.pl Anna Czaszyńska, Lubelska 50d, 35-233 Rzeszów. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sklep@tradesport.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 697 520 208.