Administratorem danych jest TradeSport.pl Anna Czaszyńska, Lubelska 50d, 35-233 Rzeszów. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sklep@tradesport.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 697 520 208.

• Dane przesłane w celu przesyłania Newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy zgoda nie zostanie cofnięta, dane osobowe będą przesyłane do czasu zaprzestania przesyłania Newslettera.

• W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do momentu usunięcia konta klienta przez użytkownika. Administrator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego usunięcia konta.

• Informujemy o przysługującym prawie: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (Newsletter), a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

• Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji celu przetwarzania danych. Brak podania danych uniemożliwi jego realizację.

• Odbiorcą danych osobowych będzie Odbiorcą danych osobowych będzie: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania służącego do wysyłania newslettera.