• Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Odpowiedź może zawierać informacje handlowe.
• Administratorem danych jest TradeSport.pl Anna Czaszyńska, Lubelska 50d, 35-233 Rzeszów. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sklep@tradesport.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 697 520 208.
• Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu prowadzonej korespondencji.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
• Odbiorcą danych osobowych będzie: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej.